Zhong Yuan Qigong instructors 


Martin Jura / Slovakia

1. level  Zhong Yuan Qigong instructor

China Image therapy instructor


 


Natasha Kapirina / Russia

3. level  Zhong Yuan Qigong instructor

Tatjana Kudelina  / Latvia

1. level  Zhong Yuang Qigong instructor


 

Eduard Aleksejev / Russia

1. level  Zhong Yuan Qigong instructor
Jekaterina Stankevica / Latvia

1. level  Zhong Yuang Qigong instructor


Nataliia Iarosh

2. level  Zhong Yuan Qigong instructor

 

 .