Zhong Yuan Qigong instructors 


Martin Jura / Slovakia

1. level  Zhong Yuan Qigong instructor

China Image therapy instructor


 


Natasha Kapirina / Russia

3. level  Zhong Yuan Qigong instructor
Tatjana Kudelina  /Latvia

1. level  Zhong Yuang Qigong instructor


 

Irina Varlamova / Estonia

3. level  Zhong Yuan Qigong instructor


 


 .