Zhong Yuan Qigong instructors 


Martin Jura / Slovakia

1. level  Zhong Yuan Qigong instructor

China Image therapy instructor


 


Natasha Kapirina / Russia

3. level  Zhong Yuan Qigong instructor
Tatjana Kudelina  /Latvia

1. level  Zhong Yuang Qigong instructor


 

Irina Varlamova / Estonia

3. level  Zhong Yuan Qigong instructorJekaterina Stankevica / Latvia

1. level  Zhong Yuang Qigong instructor

Nataliia Iarosh

2. level  Zhong Yuan Qigong instructor

 


 .