Kundawell Jūrmala Veselības centra mērķis ir pētīt tās nozares, kuras savieno austrumu un rietumu medicīnas progresīvākās metodes un turpināt attīstīt veselības aizsardzību un slimību profilaksi.

Esošo moderno valstu veselības aizsardzības sistēmu varētu raksturot šādi:

1. Neskatoties uz milzīgo Rietumu medicīnas progresu un Ķīnas medicīnas tūkstošgadu pieredzi, mēs joprojām nespējam kontrolēt daudzas modernās sabiedrības dzīvesveida izraisītās saslimšanas;

2. Mēs sajūsmināmies par Ķīnas medicīnas holistisko pieeju slimību ārstēšanā, bet vienlaicīgi mūs sarūgtina šo metožu nepieņemšana pilnā apjomā Rietumu valstīs;

3. Mēs sekojam līdzi rietumu medicīnas progresam, bet vienlaicīgi redzam, ka to metodēm ir ļoti daudz blakusefektu;

4. Veselības aprūpē ir nepieciešama jauna sistēma, kura integrētu šodienas medicīnas sasniegumus un Ķīnas medicīnas tūkstošgadu pieredzi.

 Tieši šo apsvērumu dēļ Kundawell Jūrmala Medicīnas centrs,  tradicionālā Ķīnas medicīna, tās novirziens imidžterapija un Džuņ Juaņ cigun skola izvirza sekojošus uzdevumus:

1. Apvienot Austrumu un Rietumu -  senās un modernās zināšanas.

2. Radīt  efektīvu sistēmu, kas balstīta uz dažādu metožu apvienošanu - visjaunākajiem medicīnas sasniegumiem un senām, gadsimtos pārbaudītām zināšanām.

3. Veicināt pētījumus, kas pamatotu dažādo metožu apvienošanu.

4. Veicināt starptautisko mediķu sadarbību.

5. Atbalstīt pieredzes apmaiņu dažādu forumu, semināru un konferenču veidā.

6. Pacientu izglītošana un slimību profilakse.