Kas ir deju un kustību terapija?

Deju un kustību terapija ir veselības aprūpes virziens, kas savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību, - lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana uc) un sociālo veselību.

Deju un kustību terapijas pamatnostādne – ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, kas nozīmē, ka izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī.

Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un Jūsu pārdomām par šo procesu.

Deju un kustību terapija var būt piemērota?

 • ·      Pacientiem rehabilitācijas procesā
 • ·      Pacientiem ar fiziskiem simptomiem, kam ir emocionāls pamats
 • ·      Bērniem ar uzvedības traucējumiem, emocionālām grūtībām
 • ·      Pacientiem ar psiholoģiskām grūtībām
 • ·      Pacientiem ar fiziskiem ierobežojumiem
 • ·      Psihiatrijas pacientiem
 • ·      Grūtniecēm
 • ·      Vecākiem cilvēkiem
 • ·      Cilvēkiem,kas vēlas attīstīt savu personību

Deju un kustību terapija ir piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un fiziskiem ierobežojumiem!

Deju un kustību terapija ieteicama, ja:

 • ·      Jums ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress
 • ·      Jūs vēlaties pilnveidot komunikācijas iemaņas, veicināt sevis izpēti un izpratni
 • ·      Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, bet ir pārāk grūti par tiem runāt
 • ·      Jums ir neapmierinātība ar savu ķermeņa tēlu, personiskās grūtības izpaužas ķermeniskā formā ( grūtības atslābināties, sāpes ķermenī u.c.)
 • ·      Jums ir trauksme attiecībā uz fizisku kontaktu, tuvību vai uzticēšanos
 • ·      Traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību, izjūtu par iekšējo spēku
 • ·      Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas
 • ·      Jūtaties „iestrēdzis” kādās problēmās, vai izjūta par savu dzīvi ir tāda, ka kaut kas nav pareizi
 • ·      Jums ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi

Deju un kustību terapija Jums palīdzēs:

 • ·      izprast un pieņemt emocionālo un fizisko stāvokli
 • ·      veicināt fiziskās, domāšanas un emocionālās izmaiņas
 • ·      izjūtas formulēt vārdos, attīstīt sevis apzināšanos un pieņemšanu
 • ·      paaugstināt pašvērtību, veicināt pozitīvu priekšstatu par savu ķermeni
 • ·      attīstīt un pilnveidot dažādas kustību kvalitātes -  koordināciju, līdzsvaru utt.
 • ·      Mazināt sasprindzinājumu
 • ·      Attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt uzticēšanos attiecībās
 • ·      Izpētīt eksistenciālos jautājumus ( dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
 • ·      Pārdzīvot zaudējuma pieredzi un izvēles iespējas
 • ·      Nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un radošo potenciālu