Izpratne par cigun mūsu sabiedrībā parasti saistās ar atveseļošanās vingrinājumu sistēmu.  No vienas puses tā arī ir, taču plašāk cigun var dēvēt par “dzīves mākslu” vai  “vienkārši zinātni par dzīvi”.

Tradicionālajā Ķīnas kultūrā priekšstati par cilvēka fiziskā ķermeņa vienotību ar enerģētisko ķermeni un  dvēseli jeb garu atšķiras no rietumu sabiedrības uzskatiem. Austrumu filosofijā ik katrai dzīvai būtnei piemīt fiziskais, enerģētiskais un informatīvais aspekts un, tiem savstarpēji nepārtraukti mijiedarbojoties, rodas vienota sistēma. Izmaiņas vienā sistēmas daļā ietekmē pārējās, piemēram,  palielinoties enerģijas daudzumam, notiek izmaiņas arī informatīvajā līmenī, kas, savukārt, rada izmaiņas fiziskajā līmenī iekšējos orgānos.

Praktizēt Ci gun cilvēki sāk ar dažādu motivāciju. Pamatā stimulējošie faktori meklēt atveseļošanās sistēmu, rodas sastopoties ar dažādām nopietnām somatiskām saslimšanām vai emocionāliem traucējumiem. Taču uz  ci gun var atvest arī vēlme pēc garīgās izaugsmes un attīstības. Praktizējot un saniedzot sākotnējos prakses mērķus, cilvēks saprot, ka ci gun ir  visaptveroša  attīstoša  sistēma.  

Meistars Sju Mintans par Džuņ Juaņ  ci gun saka : “Džuņ Juaņ ci gun pieder ci gun augstākajam līmenim, tas veido vienotu zināšanu un metožu sistēmu, kas ļauj normalizē cilvēka fizisko un psiholoģisko stāvokli, attīstīt radošās spējas un īpašus talantus. Prakse attīsta cilvēku garīgi un fiziski. Ci gun nav saistīts ar reliģiju vai jebkādu ideoloģiju”. 

Džun Juaņ ci gun  prakse ir daļa no Tradicionālās Ķīnas medicīnas, pamata koncepti  ir  enerģētisko kanālu sistēma, ci jeb dzīvības enerģija, Iņ un Jaņ teorija un 5 elementu teorija. Ci gun notiek darbs ar fizisko ķermeni, izmantojot dažādas dinamiskas un statiskas pozas, pašmasāža un darbs ar apziņu un iztēli.

Ci gun augstvērtīgā un efektīvā pašregulācijas sistēma ir radusies tālā senatnē. Ci gun labvēlīgi ietekmē cilvēku kopumā, paaugstina izturību pret ārējiem un iekšējiem stresoriem, palielina enerģijas līmeni, atjauno organisma pašregulācijas spējas, uzlabo fizisko un psihisko pašsajūtu.